Aktualności

23.02.2017r Firma DK CHEM Organic Synthesis LTD Sp. K. we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dokonała zgłoszenia dwóch patentów P.420626 oraz P.420629 dotyczących nowych selektywnych inhibitorów butyrylocholinoesteraz o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu skutków demencji w chorobie Alzheimera.

 

22.03.2019r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Firmie DK CHEM Organic Synthesis LTD Sp. K. oraz Uniwersytetowi Śląskiemu patentów na dwa wynalazki dotyczące nowych selektywnych inhibitorów butyrylocholinoesteraz o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu skutków demencji w chorobie Alzheimera. Patenty zostały zatwierdzone pod numerami 232830 oraz 232831. https://us.edu.pl/nowe-zwiazki-w-walce-z-choroba-alzheimera/

 

Marzec 2020r Firma DK CHEM Organic Synthesis LTD rozpoczęła badania nad opracowaniem inhibitora proteazy serynowej koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Wrzesień 2021r Wykład - Pochodne katynonów.